Việt Nam sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD sang Lào

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ban vận động thành lập Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào trong chuyến khảo sát tại Lào, từ ngày 11 đến 13/10, đã giới thiệu 13 dự án đầu tư cụ thể tại Lào trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, dệt may, với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=27108