Việt Nam sẽ có chuẩn nghèo mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất chuẩn nghèo khu vực nông thôn sẽ là 300.000 đồng/người/tháng và khu vực thành thị là 390.000 đồng/người/tháng. Về thực chất, vẫn là chuẩn nghèo năm 2005 nhưng được áp giá của năm 2008;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=114719