Việt Nam sắp có phim dài ngang ngửa 'Cô dâu 8 tuổi'

Phim hình sự mang tên “Hồ sơ lửa” dự kiến dài 1.100 tập rất có thể sẽ là bộ phim Việt Nam dài nhất từ trước đến nay.

Video: Phim hồ sơ lửa dài ngang ngửa "Cô dâu 8 tuổi":