Việt Nam sẵn sàng đón làn sóng đầu tư ngành bán dẫn

Việt Nam sẽ là một trong những cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ là khẳng định của đại diện Hiệp hội bán dẫn nước này trong cuộc Tọa đàm với đại diện các cơ quan hữu quan và các địa phương của Việt Nam. Tọa đàm với chủ đề 'Sự sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam'do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sáng ngày 7/12 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-san-sang-don-lan-song-dau-tu-nganh-ban-dan-103873.htm