Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo vệ đầy đủ quyền trẻ em

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 18-10, phát biểu ý kiến tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ khóa 62 về chủ đề "Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em", đại diện nước ta nêu rõ Việt Nam luôn làm hết sức mình vì mục tiêu "Thế giới là của trẻ em".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107677&sub=50&top=37