Việt Nam quyết tâm tạo môi trường đầu tư tốt

    Gốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam đang quyết tâm tạo môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty Hoa Kỳ vào làm ăn tại Việt Nam.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221512/Default.aspx