Việt Nam quan tâm tới chống “chiến tranh ủy nhiệm”

(Kienthuc.net.vn) - Học viện PK-KQ, Quân chủng PK-KQ vừa tổ chức Hội thảo khoa học “sử dụng lực lượng Phòng không - Không quân tham gia chống chiến tranh ủy nhiệm”.

Sáng ngày 30/10, tại Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội thảo khoa học “sử dụng lực lượng Phòng không - Không quân tham gia chống chiến tranh ủy nhiệm”.

Đồng chí Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Trung tướng Phương Minh Hòa, UVTW Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Chiến tranh ủy nhiệm là một loại hình chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc đối với các quốc gia độc lập, có chủ quyền, được tiến hành bằng cách dùng lực lượng ủy nhiệm nằm ngay trong nội bộ đất nước đối phương và quân đồng minh để để lật đổ chính quyền đương nhiệm lập nên một chính quyền mới đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Chiến tranh ủy nhiệm được sử dụng như một phương thức tiến hành chiến tranh hữu hiệu, vừa đạt được mục đích xâm lược, vừa giảm thiểu tổn thất, thương vong và việc giải quyết hậu quả chiến tranh.

Hội thảo đã có 35 tham luận của các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài quân chủng tập trung làm rõ những nội dung về thực chất chiến tranh ủy nhiệm là gì? công tác hiệp đồng giữa các quân, binh chủng khi địch áp đặt vùng cấm bay; phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân; những yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý vùng trời khi địch phong tỏa đường không; sử dụng lực lượng Phòng không, lực lượng Không quân trong chiến tranh ủy nhiệm; các biện pháp phòng chống…

Các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Những đặc điểm của chiến tranh ủy nhiệm tác động trực tiếp và sâu sắc đến việc chuẩn bị chính trị - tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Cần khẳng định rõ âm mưu và của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đưa nước ta đi theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản là nhất quán, không thay đổi.

Hiện tại, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", kết hợp với gây bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng thường xuyên sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, lợi dung các vấn đề tôn giáo, dân tộc, lợi dụng sơ hở của ta để kích động gây bạo loạn chính trị lật đổ chế độ, nhất là ở các địa bàn xung yếu. Do vậy, nguy cơ phải đối đầu với một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là một thực tế.

Trao đổi sơ đồ vùng cấm bay.

Để chủ động đối phó với thắng lợi với chiến tranh ủy nhiệm của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống Việt Nam, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có sử dụng lực lượng Phòng không, Không quân với vai trò nòng cốt chống tác chiến đường không của địch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò cực kỳ quan trọng.

Trương Đức Sáng