Việt Nam – Nước Chủ tịch năng động của HĐBA trong tháng 4

    VNEWS
    9 liên quanGốc

    Với những kết quả đạt được trong tháng Chủ tịch HĐBA, Việt Nam không những đã góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn trong con mắt cộng đồng quốc tế, mà còn khẳng định vai trò và khả năng đóng góp quan trọng trên cương vị là nước Ủy viên không thường trực trong tổ chức quan trọng này.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/viet-nam-nuoc-chu-tich-nang-dong-cua-hdba-trong-thang-4-210053.htm