Việt Nam nỗ lực tạo lập cơ sở phát triển bền vững

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đồng thời khẳng định Việt Nam vẫn đang nỗ lực tạo lập các cơ sở, tiền đề cần thiết để phát triển với chất lượng cao, bền vững hơn trong những năm tới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256254/Default.aspx