Việt Nam - Những công trình hiện đại trên dấu vết của bánh xích xe tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ những vùng đất in hằn dấu vết của bánh xích xe tăng nay đã mọc lên những công trình hiện đại. Tất cả những thay đổi này dường như đang biến Việt Nam trở thành một thánh đường của những tín ngưỡng mới:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=39789