Việt Nam nhập khẩu hơn 41.000 ô tô nguyên chiếc

Tính đến hết tháng 5-2016, cả nước đã nhập khẩu 41,23 nghìn chiếc, giảm 9,5% và trị giá đạt 968 triệu USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 9,34 nghìn chiếc, tăng 41,7%. Với tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại tăng cao, Thái Lan đã chính thức vượt Hàn Quốc và Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam.

Tính chung, tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường này là 12,5 nghìn chiếc, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Phan Đức