Việt Nam nhập khẩu 12.000 xe ôtô trong tháng 10/2016

Theo Cục Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã nhập khẩu 12.000 xe ôtô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 165 triệu USD.

Trong tháng 10 vừa qua, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào nước ta ước tính đạt 12,000 xe, kim ngạch ôtô đạt 165 triệu USD. So cùng kì với năm ngoái, sản lượng ôtô nhập tăng lên nhưng lại giảm về kim ngạch. Cụ thể, lượng ôtô nhập tăng lên 9% và kim ngạch giảm 19%.

Nếu so với tháng 9 vừa qua, kim ngạch tháng 10/2016 đã tăng lên thêm 1,5 triệu (kim ngạch tháng 9 là 163.5 triệu USD), lượng xe nhập tại Việt Nam cũng tăng thêm hơn 3,000 chiếc.

Việt Nam nhập khẩu 12.000 xe ôtô trong tháng 10/2016 - Ảnh 1

Việt Nam nhập khẩu 12.000 xe ôtô trong tháng 10/2016

Đối với kim ngạch linh kiện, phụ tùng và xe máy cũng đã có sự tăng trưởng khi đạt 40 triệu USD, tăng 14% so với cùng kì năm 2015.

Đặc biệt trong tháng 10, kim ngạch nhập khẩu của các phương tiện vận tải khác lại có xu hướng tăng khá cao, đạt 270 triệu USD, tăng 35% so với thánh 10 năm 2015. Những dấu hiệu cho thấy tín hiệu khả quan trong việc phát triển ngành vận tải, góp phần tăng trưởng kinh tế vùng miền.

Việt Nam nhập khẩu 12.000 xe ôtô trong tháng 10/2016 - Ảnh 2

Đặc biệt trong tháng 10, kim ngạch nhập khẩu của các phương tiện vận tải khác lại có xu hướng tăng.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm, ôtô nhập nguyên chiếc đạt khoảng 90.000 xe, tổng kim ngạch 1,92 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ. Cũng theo ước tính kim ngạch của xe máy, phụ tùng, linh kiện đạt 337 triệu USD, tăng 15%, còn kim ngạch của các phương tiện vận tải khác ở mức 1,05 tỷ USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.