Việt Nam: Nền kinh tế đang nổi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ vài năm trở lại đây, người ta nhắc nhiều đến nhóm BRIC, viết tắt từ bốn chữ cái đầu của 4 nền kinh tế đang nổi lên mạnh mẽ trên thế giới, đó là Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) và Trung Quốc (China).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=51365