Việt Nam mong Australia tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy và Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đồng chủ trì Hội thảo tổng kết Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông dài hạn của Việt Nam. Chương trình được Chính phủ Úc tài trợ với nguồn vốn 30 triệu đô la Úc, bắt đầu vào đầu năm 2018 và sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2024 sau hơn 6 năm triển khai thực hiện.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-mong-australia-tiep-tuc-ho-tro-phat-trien-ha-tang-124283.htm