Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp và Liên minh châu Âu

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Christian Poncelet, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp và Liên minh châu Âu trong đó Pháp là một thành viên chủ chốt.