Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác về tư pháp

Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã thống nhất sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ngành tư pháp hai nước trên tinh thần hiệu quả và chất lượng.