Thủ tướng Thái Lan yêu cầu quân đội ủng hộ tuyên bố của ADMM

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu quân đội ủng hộ tuyên bố của ADMM

Việt Nam được tin sẽ đạt nhiều thành công trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Hội đồng Bảo an

Việt Nam được tin sẽ đạt nhiều thành công trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Hội đồng Bảo an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Lào

Tăng cường gắn kết bền vững vì cộng đồng ASEAN

Tăng cường gắn kết bền vững vì cộng đồng ASEAN

'Việt Nam đã sẵn sàng cho năm ASEAN 2020'

'Việt Nam đã sẵn sàng cho năm ASEAN 2020'

Việt Nam sẵn sàng cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam sẵn sàng cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Sẵn sàng về bộ máy tổ chức, nhân lực, các đề án, kế hoạch hành động trong năm ASEAN 2020

Sẵn sàng về bộ máy tổ chức, nhân lực, các đề án, kế hoạch hành động trong năm ASEAN 2020

Bộ Ngoại giao thông tin về sự chuẩn bị của Việt Nam cho năm ASEAN 2020

Bộ Ngoại giao thông tin về sự chuẩn bị của Việt Nam cho năm ASEAN 2020

Bộ Ngoại giao: Việt Nam đã sẵn sàng cho năm ASEAN 2020

Bộ Ngoại giao: Việt Nam đã sẵn sàng cho năm ASEAN 2020

'Việt Nam đã sẵn sàng cho năm chủ tịch ASEAN 2020'

'Việt Nam đã sẵn sàng cho năm chủ tịch ASEAN 2020'

Văn phòng Chính phủ muốn thuê xe Vinfast, không mua xe công

Văn phòng Chính phủ muốn thuê xe Vinfast, không mua xe công

5 ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Thủ tướng: Làm hết sức mình để bảo hộ công dân vụ 39 người thiệt mạng ở Anh

Thủ tướng: Làm hết sức mình để bảo hộ công dân vụ 39 người thiệt mạng ở Anh

Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia trong Cộng đồng ASEAN

Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia trong Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 35

Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 35

Hội nghị Cấp cao ASEAN 35: Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN 35: Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN

Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật trên nhiều mặt

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật trên nhiều mặt

Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng

Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng

Việt Nam - ASEAN 'Gắn kết và chủ động thích ứng'

Việt Nam - ASEAN 'Gắn kết và chủ động thích ứng'

Trọng trách và cơ hội

Ủng hộ hệ thống đa phương mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ

Ủng hộ hệ thống đa phương mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và các hội nghị liên quan

Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và các hội nghị liên quan

Việt Nam nhận chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN

Việt Nam nhận chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

ASEAN có buổi làm việc đặc biệt về phát triển bền vững

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam

Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố chủ đề của Năm ASEAN 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố chủ đề của Năm ASEAN 2020

Video giới thiệu về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Video giới thiệu về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN

Việt Nam chính thức nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam chính thức nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020

Trực tiếp Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam

Trực tiếp Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam

Việt Nam tiếp nhận ghế Chủ tịch ASEAN

Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam

Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam

Việt Nam hôm nay nhận ghế Chủ tịch ASEAN

Việt Nam hôm nay nhận ghế Chủ tịch ASEAN

Việt Nam và Malaysia đồng thuận phần lớn các vấn đề trên Biển Đông

Việt Nam và Malaysia đồng thuận phần lớn các vấn đề trên Biển Đông

New Zealand hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

New Zealand hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020