Việt Nam là trường hợp đặc biệt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Người dân đất nước Mặt trời mọc luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Tiếp xúc với lãnh đạo của Tập đoàn Best Denki (BD), một trong năm nhà bán lẻ điện máy lớn nhất Nhật Bản, tôi đã hiểu thêm rất nhiều về điều đó. Ông C. J. Rát, Giám đốc Tiếp thị của BD tại Xin-ga-po, nói: “việc BD liên kết với Carings - chuỗi siêu thị điện máy của Công ty tiếp thị Bến Thành - là một trường hợp đặc biệt”. Ông cho biết:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/182868