Việt Nam là thị trường được Braxin ưu tiên đầu tư

    2 đăng lạiGốc

    Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Braxin (APEX) vừa đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường được ưu tiên trong 3 năm tới.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243762/Default.aspx