Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn cho châu Phi xây dựng và phát triển

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu thăm Cộng hòa Mô-dăm-bích từ ngày 6 đến 11-9-2009 theo lời mời của Trung tướng Ác-man-đô A-mi-li-ô Gu-e-bu-la, Chủ tịch Hội Các chiến sĩ đấu tranh giải phóng dân tộc Mô-dăm-bích, Tổng thống Cộng hòa Mô-dăm-bích, Chủ tịch đảng Frelimo.

    Ngày 10-9, Tổng thống Cộng hòa Mô-dăm-bích, Ác-man-đô A-mi-li-ô Gu-e-bu-la đã tiếp Trung tướng Trần Hanh và Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam. Tổng thống nói: "Ở Mô-dăm-bích cũng như ở Việt Nam, CCB luôn luôn là tấm gương sáng ngời vì họ đã chiến đấu giải phóng dân tộc và ngày nay lại tham gia xây dựng đất nước, chống đói nghèo, lạc hậu. Nhân dân châu Phi rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi coi Người là lãnh tụ tinh thần của mình và cũng gọi Người là Bác Hồ. Tổng thống nhấn mạnh: "Tôi đã sang thăm Việt Nam, rất xúc động và ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực mà ưu tiên là nông nghiệp, giáo dục, y tế. Trước đây Việt Nam là nguồn cổ vũ nhân dân các dân tộc châu Phi đấu tranh giải phóng và ngày nay Việt Nam là tấm gương về sự sáng tạo, dũng cảm vươn lên. Chúng tôi tin rằng Việt Nam nhất định giành thắng lợi trong xây dựng như đã giành thắng lợi tuyệt vời trong chiến tranh giải phóng dân tộc". Trần Nhung (email từ Ma-pu-tô)

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/41/219881/