Việt Nam là hình mẫu bảo vệ lợi ích quốc gia

Đây là nhận định của GS Nhà Việt Nam học người Nga Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg và các cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế khác khi viết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS, Nhà Việt Nam học người Nga Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg nói: "Kể từ khi thành lập vào năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường bảo vệ lợi ích quốc gia, đó là con đường đúng đắn và duy nhất”.

Việt Nam là hình mẫu bảo vệ lợi ích quốc gia - Ảnh 1

Các đại biểu quân đội tham dự Đại hội.

Cùng chủ đề này, tờ NHK News của Nhật Bản có bài viết với tiêu đề “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam - Toàn tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia”. Bài viết nhận định: "Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện quyết tâm của Việt Nam - đó là bắt đầu từ việc tham gia vào các tổ chức kinh tế mang tầm quốc tế như Cộng đồng kinh tế chung ASEAN và Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách kinh tế đổi mới, hướng đất nước trở thành nước công nghiệp thời kỳ đầu".

Trong khi đó, Tổng biên tập báo Resumen Latinoamericano của Argentina, ông Carlos Aznárez đã có bài xã luận ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam dưới tiêu đề "Việt Nam và Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII: Tôn vinh những nguyên tắc cách mạng của Bác Hồ".

Ông Carlos Aznárez nhấn mạnh: “Với khẩu hiệu "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới", Đại hội Đảng lần thứ XII thể hiện quyết tâm thúc đẩy toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Tại Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định con đường tiếp tục sự nghiệp phát triển của đất nước trong bối cảnh khó khăn của khủng hoảng thế giới và để đương đầu với những nguy cơ mới.

Đây còn là Đại hội để thế hệ những đảng viên cộng sản lớn tuổi và thế hệ trẻ cùng góp sức để nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới nhưng không lãng quên những nguyên tắc cách mạng cơ bản góp phần làm nên chiến thắng trước kẻ thù của dân tộc Việt Nam”.

Huyền Chi