Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lam Thiên Lập (Lan Tianli) ngày 12/6 cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây trong suốt 25 năm qua. Việc hai nước xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, đã trao cho Quảng Tây sứ mệnh quan trọng và mang lại những cơ hội lịch sử mới cho sự mở cửa và phát triển của tỉnh này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-la-doi-tac-thuong-mai-lon-nhat-cua-quang-tay-124243.htm