Việt Nam là điển hình trong thí điểm cải cách Liên hợp quốc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 2-11-2007, Chính phủ các nước Island, New Zeland và Canada đã công bố đóng góp 11,7 triệu USD cho các nỗ lực cải cách Liên hợp quốc tại Việt Nam (bao gồm tăng cường sự điều phối, tiến tới thiết lập cơ quan đại diện...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/thoi-su/2007/11/mlnews.2007-11-05.3829840257