Việt Nam là biểu tượng sức mạnh nội tại

    2 đăng lạiGốc

    Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam John Hendra cho rằng Việt Nam là biểu tượng của sức mạnh phát triển nội tại, một quốc gia luôn hướng tới phía trước và đạt được nhiều thành công về tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214340/Default.aspx