Việt Nam ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh với ITU

Ngày 11/11, lễ ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã diễn ra tại Hà Nội.

Việt Nam ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh với ITU - Ảnh 1

Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)

Thiết lập mạng các trạm kiểm soát vệ tinh quốc tế là một sáng kiến của Liên minh Viễn thông quốc tế ( ITU ). Các hệ thống kiểm soát vệ tinh của mỗi quốc gia sẽ có thể tham gia hỗ trợ ITU thông qua việc cung cấp các dữ liệu kiểm soát.

Là cơ quan có trách nhiệm quản lý tần số, quỹ đạo vệ tinh, Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhận nhiệm vụ đăng ký tần số cho các nghiệp vụ không gian và mặt đất của Việt Nam. Sau khi đăng ký thành công trạm kiểm soát vệ tinh vào danh sách các trạm kiểm soát vệ tinh quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện đã có cuộc trao đổi nghiệp vụ với ITU và nhận được lời đề nghị Việt Nam tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vệ tinh.

Chiều nay, lễ ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và ITU đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự lễ ký thỏa thuận có ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Francois Rancy - Giám đốc Cục Thông tin vô tuyến của ITU, ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việt Nam ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh với ITU - Ảnh 2

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Cục Tần số vô tuyến điện và đại diện của ITU

Việc tham gia vào thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh giữa Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền Thông với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) sẽ giúp Việt Nam tiếp tục tham gia sâu vào các hoạt động quốc tế về lĩnh vực thông tin vô tuyến đồng thời thuận tiện hơn cho ITU trong việc đảm bảo sử dụng đúng và hiệu quả nguồn tài nguyên phổ tần trên toàn cầu.

Thỏa thuận sẽ là công cụ hỗ trợ ITU trong việc thực hiện đo kiểm liên quan tứi các trường hợp can nhiễu mà một nước thành viên ITU đề nghị hỗ trợ xử lý bao gồm: kiểm tra sự phù hợp giữa mạng vệ tinh thật và tham số đăng ký trong bảng tần số chủ, kiểm tra sự phù hợp giữa mạng vệ tinh và tham số đã được phân bố trong quy hoạch. Thỏa thuận còn giúp Việt Nam nắm bắt các vấn đề can nhiễu về vệ tinh của thế giới, tăng cường khả năng bảo vệ mạng vệ tinh, nâng cao nghiệp vụ của các nhân viên trạm kiểm soát vệ tinh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.