Việt Nam kiềm chế tốt lạm phát

Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tập đoàn The Economist (Anh) mới đưa ra nhận xét, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã thành công trong nỗ lực kiềm chế giá tiêu dùng tăng đột biến.

Điều này được thể hiện qua việc tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đã giảm đáng kể trong 4 tháng gần đây. EIU cho rằng tỷ lệ lạm phát từng là một vấn đề "nóng” đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi đặt trọng tâm vào mục tiêu bình ổn giá, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đã giúp tăng cường niềm tin trong nền kinh tế. Nếu tính trung bình, tỷ lệ lạm phát trong 10 tháng đầu năm 2014 của nền kinh tế Việt Nam là khoảng 4,5%. Như vậy, tỷ lệ lạm phát thấp hơn nhiều so với mục tiêu 7% được đề ra trước đó cho cả năm 2014. `

N. Quang