Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng

Hội thảo "Kinh tế VN trước cuộc khủng hoảng toàn cầu" do Báo Đầu tư và Hội DN trẻ Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại TPHCM ngày 18.11. Nhiều nhà kinh tế phản bác ý kiến cho rằng, VN chỉ chịu tác động gián tiếp từ cuộc khủng hoảng.