Việt Nam khó đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng bền vững nhưng khó đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số như Trung Quốc...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=f52c7db257a855&page=category