Việt Nam kêu gọi tăng cường nỗ lực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại HĐBA, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc bảo vệ trẻ em khu vực xung đột vũ trang

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=145792