Việt Nam Idol - Cuộc thi tai tiếng

    Gốc

    Dư luận đang bàn tán về cách thức tổ chức cho thí sinh Việt Nam Idol về quê cảm ơn người thân, người làng đã ủng hộ mình, tiệc tùng, đình đám… mà thực chất là một cuộc vận động phiếu bình chọn, bởi một người bình chọn cho thí sinh nào có thể gửi 500 cái tin nhắn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/9/75571.cand