Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn trực tuyến về Bản quyền

Chiều 12/11, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam – Hàn Quốc năm 2020. Diễn đàn được tổ chức theo phương thức trực tuyến tại hai điểm cầu Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Hàn Quốc có ông Choi Young Jin- Trưởng phòng hợp tác thông thương văn hóa, Cục Bản quyền tác giả Bộ VHTTDL Hàn Quốc; ông Lim Won Sun, Chủ tịch Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc và các diễn giả là các chuyên gia tại Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc, Giáo sư Đại học Hanyang, Phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc…

Diễn đàn bản quyền Việt Nam- Hàn Quốc diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Diễn đàn bản quyền Việt Nam- Hàn Quốc diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự Diễn đàn có ông Trịnh Tuấn Thành- Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam; bà Phạm Thị Kim Oanh- Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam…

Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam – Hàn Quốc năm 2020 với chủ đề Hoàn thiện pháp luật về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của hai quốc gia.

Các diễn giả tham gia Diễn đàn đã trình bày theo chủ đề: Sửa đổi Luật Bản quyền tác giả nhằm cải thiện hệ thống chính sách quản lý tập thể của hai nước. Theo đó, phía Việt Nam thông tin về Hệ thống tổ chức đại diện tập thể Quyền tác giả, quyền liên quan; phía Hàn Quốc thông tin về Môi trường pháp chế về vấn đề quản lý tập trung bản quyền tác giả tại Hàn Quốc.

Sau đó, Diễn đàn tập trung thảo luận về Tình hình và phương án hợp tác giữa các tổ chức quản lý tập thể ở cả hai nước.

Tại diễn đàn, bên cạnh việc thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, các diễn giả, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp cụ thể để góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có Việt Nam.

Theo ông Trịnh Tuấn Thành - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan và bên khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Diễn đàn Bản quyền tác giả Việt Nam – Hàn Quốc năm 2020 với chủ đề Hoàn thiện pháp luật về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của hai quốc gia

Đến nay, Việt Nam có 6 tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, đó là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam; Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam; Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam; Hội bảo vệ quyền của nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam; Hội bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình.

Cục Bản quyền tác giả đã và đang tiếp tục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan để tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Tin, ảnh Hà An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/viet-nam-han-quoc-to-chuc-dien-dan-truc-tuyen-ve-ban-quyen-20201112212445503.htm