Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác về môi trường

Hanoinet- Tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường thường niên Hàn Quốc - Việt Nam lần thứ 6.