Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghiệp phần mềm

Ngày 12.11, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa 26 DNPM VN và 9 DN Hàn Quốc; đặc biệt tham dự sự kiện này còn có Hiệp hội DNPM VN (Vinasa) và Tổ chức Xúc tiến phát triển CNPM Hàn Quốc (Kipa).