Việt Nam góp phần bảo đảm an ninh lượng thực thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước đoán ngay những ngày đầu năm 2008, sản lượng gạo trong nước sẽ đạt 37 triệu tấn, tăng 4,7% so với năm ngoái.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2008/08/20080815.110