Việt Nam dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Châu Âu | Thủ đô và thế giới | 24/02/2024

Sau hơn 30 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài FDI, đến nay dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã không ngừng tăng. Trong đó, EU là một trong những nhà đầu tư lớn và sớm có mặt ở Việt Nam. Góp phần vào thành công chung của Việt Nam trong thu hút FDI, có thể kể đến những nỗ lực và sự thay đổi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài của các địa phương, trong đó có Hà Nội.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-duoi-goc-nhin-cua-cac-doanh-nghiep-chau-au-thu-do-va-the-gioi-24-02-2024-221577.htm