Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.. về số lượng mẫu thuốc giả

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thuốc giả với hình thức mạo tên, kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Thuốc quá hạn dùng được cạo sửa hạn dùng. Thuốc giả trộn với thuốc thật, thuốc có số đăng ký trộn với thuốc không có số đăng ký để bán...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=96664