Việt Nam dự Liên hoan quốc tế nghệ thuật dân gian châu Á

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đoàn gồm NSND Bùi Đắc Sừ, các NSƯT Nguyễn Thế Phiệt, Trần Thị Quyền (Vân Quyền), Phạm Thị Duy do GS Hoàng Chương làm trưởng đoàn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=128399