Việt Nam đoạt cúp vàng ảnh nghệ thuật thế giới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    6 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết bộ ảnh "Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại Việt Nam" đã đoạt giải thưởng cao nhất cúp vàng tại cuộc thi ảnh đen trắng thế giới Biennal FIAP lần thứ 29 năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=80214