Việt Nam đoạt 13 giải thưởng cuộc thi ảnh kỹ thuật số

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cuộc thi ảnh kỹ thuật số tại Tây Ban Nha năm 2009 với đề tài tự do dành cho ảnh mầu và đen trắng có 4.000 ảnh của hơn 660 tác giả thuộc 64 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=148336&sub=134&top=43