Việt Nam: Doanh nghiệp ngại cọ sát

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhìn theo khía cạnh khác, ông Nguyễn Văn Thụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam thì cho rằng, để nâng sức cạnh thì doanh nghiệp phải chủ động tăng cường chất lượng hàng hóa lên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=141832