Việt Nam: Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng thương mại

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Tại Việt Nam, các chuyên gia đã tiếp cận 300 DN vừa và nhỏ (DNVVN) là các đơn vị có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu USD – hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, bán sỉ & lẻ và trong ngành công nghiệp xây dựng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=153846