Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN

    3 đăng lạiGốc

    ND- Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) và Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN năm 2009 tại Hà Nội từ ngày 5 đến 12-1-2009.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117431&sub=66&top=39