Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh HTX Châu Á - Thái...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 12 năm 2008 tại Việt Nam sẽ diễn ra Đại hội đồng Liên minh HTX châu Á- Thái Bình Dương, với mục đích thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển HTX giữa các nước thành viên, đồng thời...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/2008/11/20081115.91047.ca