Việt Nam đăng cai diễn đàn Biển ASEAN

ANTĐ - Ngày 26-8, tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) đã khai mạc.

Theo VTV