Việt Nam đã nhập khẩu hơn 9,7 triệu tấn than

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 9,7 triệu tấn than, với kim ngạch hơn 600 triệu USD.

Tính ra, mỗi tháng Việt Nam đã phải nhập 1,2 triệu tấn than, với giá trị tương ứng khoảng hơn 75 triệu USD/tháng. Trước đó, cả năm 2015, Việt Nam chỉ phải nhập 500.000 tấn than.

Mức giá nhập khẩu than trung bình từ Nga là khoảng 63 USD/tấn, từ Indonesia là 44 USD/tấn. Cao nhất là giá than nhập khẩu từ Trung Quốc với 71 USD/tấn, gấp gần 2 lần so với than nhập từ Indonesia.

Quang Minh