Việt Nam còn nhiều cơ hội tăng xuất khẩu vào Mỹ

    Báo Hà Nội Mới
    7 đăng lạiGốc

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp trong nước rằng vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, cho dù tình hình suy thoái kinh tế Mỹ là tín hiệu xấu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/161638