"Việt Nam còn đầy đủ nền tảng phát triển ổn định"

(VietNamNet) - Gặp 400 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam đang còn đầy đủ nền tảng cho sự phát triển ổn định trong tương lai và các doanh nghiệp Mỹ được chào đón ở Việt Nam.