Việt Nam coi trọng hợp tác với Interpol

Theo chinhphu.vn, chiều 1-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ban lãnh đạo Thường trực Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) do ông Khu Bun Hui, Chủ tịch Interpol, làm trưởng đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và phối hợp với các lực lượng cảnh sát quốc tế luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng. Đồng thời, khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để lực lượng cảnh sát Việt Nam cùng với Interpol hợp tác chặt chẽ phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị Interpol với năng lực và điều kiện của mình tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, huấn luyện, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

AX