Việt Nam có tiềm năng phát triển mạng 3G

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Mặc dù đi sau một số nước trong khu vực về triển khai mạng viễn thông di động thế hệ 3 (3G), nhưng theo đánh giá của Chủ tịch Ericsson khu vực Đông Nam Á Jan Signell, Việt Nam đang đi đúng hướng và có tiềm năng phát triển công nghệ này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256810/Default.aspx