Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc 5 loại hình: Tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc 5 loại hình: Tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống.

Đó là các di sản: Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao đỏ (thị trấn Việt Quang, H.Bắc Quang, Hà Giang); Hát Đúm Thủy Nguyên (xã Phục Lễ, xã Phả Lễ, xã Lập Lễ, xã Tam Hưng, xã Ngũ Lão, H.Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Lễ hội Đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An); Lễ hội Đền Lăng Sương (xã Trung Nghĩa, H.Thanh Thủy, Phú Thọ); Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê (H.Sông Hinh, H.Sơn Hòa, Phú Yên); Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen (TP Tây Ninh, Tây Ninh); Nghệ thuật múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các (xã Nguyên Xá, xã Đông Các, H.Đông Hưng, Thái Bình); Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) (xã Thiệu Trung, H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Như vậy tính đến tháng 9-2018, Việt Nam đã có gần 260 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận.

Thanh Giang